Monday, April 14, 2008

baho lubot!

hai... ang aking anak na hyper to the 10th power at aakalaing mong hindi matatablan ng sakit ay kinapitan ng amoeba sa tiyan... Ayun kawawang bata, nagtatae siya ngayon... But as usual, super hyper pa rin hindi nababawasan ang 10th power, bagkos nadagdagan pa nga yata...

Paggaling ka na Nikoli ha...

1 comment:

Myk said...

cute ng anak mo!

haha...hmmm..i wonder who is your blog influence...hmmm